Restaureringen
(håll pekaren över bilderna för att se bildtext)
Etapp 1

Vi tackar för bidrag och värdefullt stöd från bland andra:

Statens maritima museer
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Efter en tids planering och förberedelser så var vi beredda att ta krafttag med skrovets förfall. Bl a hade vi sågat och torkat furuplank till bordläggningen på Veckla gård. Furorna hade vi köpt på rot på Forssjö bruk i Sörmland, i samma skog som Wasas nya mast togs ur. Ek till spantning sågades upp med inhyrt portabelt motorsågverk. Hösten 1993 torrsatte vi så i Beckholmsdockan för att under vintern och våren byta spantning, stöttor och bordläggning i aktra delen av skeppet.

Det gamla timret var i bedrövligt skick och kunde mer eller mindre skyfflas ut som mull! För att "Emma" skulle återfå sitt språng lade vi också in ett nytt kölsvin längs hela båten och riktade upp det snedvridna akterskeppet. Vi hade stor hjälp av en anställd i ett sk ALU-projekt och bidrag till material genom det statliga "skutstödet"

Efter utdockningen slutfördes arbetena på däck, däcksbalkar och skarndäck i aktern liksom nya dävertar och akterruffen. Vi bytte också lastrumskarmar mot nya i ek. Även nya waterbord i 5" ek kom till. Brädgång byttes runt om till äldre utförande i pärlspont. Inne i skeppet byggdes ny lastdurk och förvaringslåda till barlast i lastrummet.

Slutligen dokumenterades skrov, däck och ruffar i ritningsform eftersom annars spår i t ex balkar efter den gamla däcksapteringen och manskapsutrymmenas inredning riskerade att gå förlorade i den allt snabbare processen att byta allt virke ovan vattenlinjen.

Emma innan skrovförbyggnad, översikt

Etapp 2
(håll pekaren över bilderna för att se bildtext)

Så var det då resten av skrovet....Dags att åter ge sig ut i skogen för att leta välväxt timmer. Lastbilslass efter lastbilslass gick till Beckholmen där timmerhögen växte till verkligen skrämmande dimensioner. Men eftersom vi nu var varma i kläderna och med en kollega hade byggt oss ett eget motorsågverk, så gick sågningen lätt. Furu-planken till bordläggning och garnering köptes från Värmland.

När vi dockade in hösten 1997 var det för att byta all gammal spantning utom bottenstockar och lite upplängor(timmer i botten), resten av stöttorna, all resterande bordläggning utom nedersta botten, dessutom balkvägare, slagvägare och sist men inte minst ny förstäv.

Även denna gång gick allt planenligt, mycket tack vare en duktig ALU-anställd under våren. Liksom vid föregående indockning fick vi bidrag till material genom "skutstödet". Sista dagarna kom SVT på besök för att göra ett reportage om skutjobben på Beckholmen.

Efter utdockningen slutfördes däcksarbetena föröver med Emma liggandes vid Strandvägen. Nu tillkom också bogspröt, spelbetingar och ny garnering i botten.

Nu var dock nävarna valkiga och ryggen trött......pågående arbeten - framtiden


När så skrovförbyggnaden avslutats och "Emma" var tillbaka på Strandvägen så kom till vår familj en liten flicka som krävde mer omvårdnad och tid än skutan någonsin gjort, så för "Emma" blev det inget 100-års jubileum under segel som tänkt. Efter några år i "malpåse" har vi nu startat upp projektet igen med nya krafter och en till i besättningen.

På tur stod att avsluta garneringsarbetena och den halvfärdiga kajutan skulle göras klar till autentiskt skick, liksom skansen. Samtidigt ville vi fortsätta det pågående arbetet med att restaurera och komplettera vårt gamla linnesegelställ. Redan när hon kom i vår ägo för 20 år sedan hade "Emma" en fungerande rigg med alla beslag, block och taljor, nagelbänkar, vevlingar mm. Nu skall allt på plats igen! Slutligen väntade det gamla pallankarspelet på att slutgiltigt monteras ihop.

Projektet erhöll glädjande nog i dec 2005 medel för restaurering och komplettering av rigg och segel från "Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur"!

Stockholms hamnars ovilja mot att ha riktiga skutor längs med sina kajer, liksom hamnens nya besiktningskrav, har tog mycket kraft och tid i anspråk för opinionsarbete och att göra henne gångklar för maskin. Planerna att ersätta maskinen med en 25 hkr tändkulemotor av ursprunglig typ har vi tyvärr måst uppskjuta till en oviss framtid p g a hamnens krav. Förhoppningen är då att "Emma" skall ha en plats som både exponerar henne för intresserade och ger oss den arbetsro vi behöver.

Vår ambition är att i framtiden driva "Emma" som ett litet maritimt arbetslivsmuseum i helt privat regi.

Hur det gick? Se de fortsatta arbetena! LOGG 2007-2009 och LOGG 2010

info@jaktgaleasen.se


©2005 copyright M Flensburg